Natuurlijk zorgen we ervoor dat uw Savoir-bed rustig en professioneel in uw huis wordt geplaatst door ons wit gehandschoende leveringsteam.

In verband met de levering is het van belang te weten of er aspecten aan uw woning zijn die van invloed kunnen zijn op de toegankelijkheid. Als er bijvoorbeeld in uw trappenhuis schilderijen of foto’s hangen die even moeten worden weggehaald, vloerkleden moeten worden opgerold, rekening moet worden gehouden met lampen of armaturen, dan zijn dat de details die van belang zijn voor een soepele aflevering. Woont u in een gebouw met een opvallend krap trappenhuis, een kleine overloop of lage deuropeningen, dan kunt u ons voor de levering foto’s en afmetingen sturen zodat ons team daar op de dag van de levering rekening mee kan houden. Onze showroommedewerkers kunnen u vertellen welke informatie we nodig hebben.

Woont u in de buurt van een Savoir-showroom, dan kunnen wij, als extra geruststelling, uw woning bezoeken en de specifieke gegevens noteren die ons leveringsteam nodig heeft. Het kan nodig zijn uw bed op een bepaalde manier te maken om de plaatsing te vergemakkelijken. Hoe eerder u ons dus gegevens over uw woning kunt geven, hoe soepeler de levering zal verlopen.

Wanneer de toegankelijkheid voor de levering lastig is, kunnen we eventueel speciale meubelliften huren zodat we leveringen binnen kunnen brengen via een raam of dakterras. Mocht dit nodig zijn, dan kunnen we u de eventuele aanvullende kosten voorrekenen.

Uiteraard helpt Savoir u graag met het weghalen en afvoeren van uw oude bed. Een van onze showroommedewerkers belt u met gegevens over de leverdatum en -tijd. Op dat moment kunt u aangeven dat u van deze service gebruik wenst te maken. Vervolgens zorgen wij ervoor dat het bed wordt gedemonteerd, verpakt en afgevoerd en vervangen we het door uw nieuwe bed.

Op de dag van de levering wordt u gebeld door ons team om u te informeren over hun aankomsttijd bij uw huis.

Luxury Beds - Savoir Beds delivery van